Pazartesi , 22 Ocak 2018

Seminerler

20. Yüzyılın Başında Osmanlı Yemeni’nden Gözlemler

20. Yüzyılın Başında Osmanlı Yemeni’nden Gözlemler

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Varol  Sultan II. Abdülhamid’in saltanatı sırasında (1876-1909) Yemen meselesinin devletin önemli sorunlarından biri olduğu görülmektedir. Özellikle, Arap d ...

Devamı »
Kalust S. Gülbenkyan ve Türk Petrol Şirketi

Kalust S. Gülbenkyan ve Türk Petrol Şirketi

Bu seminerde Kalust Gülbenkyan, Türk Petrol Şirketi ve bu şirketin faaliyetleri ele alınmıştır. Malum olduğu üzere, petrol son yüzyılda özellikle Ortadoğu’daki devletlerin şekille ...

Devamı »
Zengibar ve Mehmet Rüştü Efendi’nin Zengibar Sefareti

Zengibar ve Mehmet Rüştü Efendi’nin Zengibar Sefareti

Yener Bayer Umman’daki denizci Arap aşiretlerinin Doğu Afrika coğrafyasıyla sıkı bağları vardır. Portekizlilerin Doğu Afrika’dan atılmalarını müteakiben büyük liman kentleri Umman ...

Devamı »
Musul’un İdari Yapısı (19-20. yy.)

Musul’un İdari Yapısı (19-20. yy.)

http://www.youtube.com/watch?v=uec6pHkCRxA ...

Devamı »
19. Yüzyılın İlk Yarısında Aşiret-Devlet İlişkisi: Millilî Aşireti Örneği

19. Yüzyılın İlk Yarısında Aşiret-Devlet İlişkisi: Millilî Aşireti Örneği

Naci Tikici Millilî Aşiretine Tarihsel Bakış: Millilî Aşireti Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu’yu fethettiği sırada yararlılığı görülen ve bu nedenle mîr-i aşiretlik statüsü veril ...

Devamı »
Bedîi Nuri Bey’in Hayatı, Görüşleri ve Şahsiyeti ( 1872-1913)

Bedîi Nuri Bey’in Hayatı, Görüşleri ve Şahsiyeti ( 1872-1913)

Hüseyin Manav Bedîi Nuri Bey’in Doğumu, Eğitimi ve Ailesi: Bedîi Nuri Bey 1872 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ailesi Hicaz’dan Halep’e yerleşmiştir. Babası Muhammed Hilali ...

Devamı »
Akkâ Sancağı’nın Değişen Yüzü ve Değişimin Âmilleri

Akkâ Sancağı’nın Değişen Yüzü ve Değişimin Âmilleri

Ali İhsan AYDIN 1864’te Vilayet Nizamnamesi ile birlikte sancak olarak teşkilatlandırılan Akkâ, bir mutasarrıfın idaresinde; Akkâ, Hayfa, Nasıra, Safed ve Taberiye kazalarından ol ...

Devamı »
scroll to top