Cumartesi , 24 Şubat 2018

Ali Okumuş hakkında

  • Arş. Gör., Bilecik Üniversitesi. Marmara Üniversitesi'nde Kalust Sergiz Gülbenkyan ve Türk Petrol Şirketi başlıklı yüksek lisans tezini 2013 yılında başarıyla tamamladı. Halen Bilecik Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına devam eden Okumuş, petrol ve enerji tarihi üzerine araştırmalar yapmaktadır.
II. Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumunun Ardından

II. Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumunun Ardından

Baştan söyleyelim, 18 Mayıs’ta tamamlanan II. Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu arkasında “hoş bir sada” bıraktı. Genç bilim insanlarıyla tanışmak, onların heyecanlarına ortak olmak ve araştırmalarını din ...

Devamı »
Süleyman Şükrü ve Seyahatü’l-Kübra

Süleyman Şükrü ve Seyahatü’l-Kübra

Hayatını tafsilâtlı olarak bilemiyor olsak da, Süleyman Şükrü arkasında bıraktığı Seyahatü’l-Kübra isimli eseri sayesinde daima hayırla yâd edilecektir. Süleyman Şükrü 19. asrın sonlarına doğru, Osman ...

Devamı »
TBMM Gizli Celse Zabıtlarından Arap Dünyası Üzerine Notlar (3)

TBMM Gizli Celse Zabıtlarından Arap Dünyası Üzerine Notlar (3)

Türkiye’nin Irak ve Suriye Politikası 1920’nin Mayıs ayında meclisin gündeminde işgaller ve bunun neticesinde devam edegelen müzakereler vardı. Bu konulardaki gelişmeler genellikle Mustafa Kemal Paşa ...

Devamı »
Musul ve Havalisinde Türkler

Musul ve Havalisinde Türkler

Necîb Asım, “Musul ve Havalisinde Türkler”, Anadolu Mecmuası, Sayı:4, 1340, s. 134-139. Transkripsiyon: Ali Okumuş Çok eski zamanlardan beri Musul ve havalisi Türklerin elindedir. Beşinci asr-i hicri ...

Devamı »
TBMM Gizli Celse Zabıtlarından Arap Dünyası Üzerine Notlar (2)

TBMM Gizli Celse Zabıtlarından Arap Dünyası Üzerine Notlar (2)

TBMM-Suriye Yakınlaşması 9 Mayıs 1336 (1920) tarihli, başkanlığını Celâleddin Arif Bey’in yaptığı bir oturumun üçüncü celsesi Mustafa Kemal'in askeri ve siyasi vaziyet hakkındaki beyanatı ile başlamış ...

Devamı »
TBMM Gizli Celse Zabıtlarından Arap Dünyası Üzerine Notlar (1)

TBMM Gizli Celse Zabıtlarından Arap Dünyası Üzerine Notlar (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli celse zabıtları yayınlanalı otuz yılı geçti. TBMM Basımevi tarafından ilk baskısı 1980 yılında dört cilt olarak yapılmıştı. Bu zabıtlar, 24 Nisan 1920'den 25 Eki ...

Devamı »
scroll to top